Kort om Heval förlag

Heval förlag är en ideell förening vars syfte är att sprida information om den demokratiska konfederalismen – systemet med gräsrotsdemokrati, ekologi och feminism som hörnpelare – och hur samhällen kan organiseras utifrån dess principer. Förlagets utgivning utgörs till dags dato av tre kortare texter av den demokratiska konfederalismens skapare Abdullah Öcalan: Demokratisk konfederalism, Kvinnans revolution samt Krig och fred i Kurdistan. Alla tre har den demokratiska konfederalismen som gemensam utgångspunkt och diskuterar dess förutsättningar och möjligheter utifrån olika utgångspunkter.

 

Allt arbete inom föreningen utförs ideellt och samtliga intäkter återförs verksamheten för att kunna trycka nya böcker. För frågor om förlaget och dess utgivning, vänligen kontakta oss på hevalforlag@gmail.com.

cropped-rk-bc3b6cker.jpg